Bybelskool

Eboeke

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

 • Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

Onlangse kommentaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Johannes begin sy evangelie nie by Jesus se menslike geboorte nie, anders as die ander evangelies. Hy begin by God se tyd, die ewigheid, voordat alles gemaak is, voordat daar selfs iets soos ons tyd was. Toé al, sê Johannes, was Jesus al daar as die Woord van God.

  “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.” (Joh. 1:1).

  Hiermee koppel Johannes vir Jesus aan die uitspraak in Genesis 1:1 dat God in die begin die hemel en die aarde geskep het. Jesus was dus reeds daar in sy pre-eksistensiële bestaan by God, as God, voordat tyd, ruimte en materie geskape is, as Woord van God.

  Jesus is die Woord (logos) van God. Hy is nie net goddelik nie, maar Godself (vgl. ook 1 Joh. 1:1; Openb. 19:13)! Uit Hom is alles gemaak, want Hy was en is die lewe van alles (Kol. 1:16). En hierdie lewe skyn soos ’n lig in die duisternis wat ons lewens verlig (Joh. 5:26 – vgl. Spr. 6:23 – “die tôrâ is ’n lig”).

  Hierdie lewenslig is die kern van God se manier van kontak maak met ons (Ps. 36:10). Dit is van hierdie lig – in Jesus – wat ons getuig, soos ’n Johannes die Doper, sodat mense in God kan glo (vgl ook Joh. 20:31, waar Johannes dit as die doel van sy evangelie uitspel). Hierdie lig is Jesus, die mensgeworde Woord van God.

  Ietsie oor die logos:

  Die Griekse woord logos word gebruik vir woorde en gedagtes. Wanneer dit aan God gekoppel word, dui dit meesal die Woord van God in die prediking (Luk. 5:1) of die inhoud van die evangelie, Christus (Hand. 8:25), aan. Hier in Joh. 1:1 gebruik Johannes logos egter as eienaam vir Christus.

  Die Grieke sou in hierdie gebruik van die woord iets gehoor het van wat die filosoof Heraklitus van Efese reeds in die 6de eeu v.C. geskryf het, dat die logos die beginsel is waardeur orde uit chaos geskep word.

  Die Jode wat met die Ou Testament bekend was, sou egter onmiddellik aan Genesis 1 gedink het (“laat daar lig wees”), die verwoording van die skepping deur die Psalmdigters (“deur die woord [dabar] van die Here is die hemele gemaak” – Ps. 33:6) en die vele kere wat gepraat is van die woord [dabar] van die Here wat tot ‘n profeet gekom het (Jer. 1:2). In die Griekse vertaling van die Ou Testament is die vertaling logos dan ook vir die Hebreeuse woord dabar gebruik.

  Daaruit kan ‘n mens Jesus se betrokkenheid in sy Goddelikheid by alles wat reeds in die OT gebeur het, kan aflei. Soos baie geleerdes dit onomwonde stel: Jesus tree in die NT as die Jahwe van die OT op.

 • Avatar

  christa marais

  |

  Chris, wat beteken Joh. 1:1?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi – my stof oor Josua is nog nie gereed nie. Jammer.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi – ek is besig om voor te berei om die eerste sewe boeke van die Bybel deur te werk met die oog op aanvulling van my stof op die Bybelskool. Dit gaan egter tyd neem.

 • Avatar

  simone paulse

  |

  Kan u my meer uitlegging gee oor Josua hoofstuk 2? Ek sien die boek Rigters en Josau verskyn nie in die alfabetiese lys Bybelboeke nie.

 • Avatar

  simone paulse

  |

  Die boeke Josua en Rigters: sal graag inligting wil kry daaroor.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ja, dit is interessant. Ek sal graag verder wil dink oor hoe geestelike dinge met fisiese dinge saamhang. Ons weet immers al watter impak selfs gedagtes op die neurologiese strukture van ‘n mens kan hê. Die vraag is watter invloed het God en die geestelike wêreld op die mens. Dit bring bv. die vraag na wonderwerke en gebedsverhoring in spel. Ons is baie meer komplekse wesens as wat ons besef.

 • Avatar

  Mauritz

  |

  Hi Chris

  Ons het juis hierdie naweek oor die woorde wat ook in Eks 34 voorkom gepraat. Ek vind die oënskynlike paralelle tussen God se besoek aan die derde en vierde geslag en Epigenetica baie interressant.

  Die groot verskil is natuurlik dat God Sy ‘besoek’ persoonlik maak, waar Epigenetica maar alleenlik ‘n onpersoonlike meganisme verduidelik hoe jy slegte gedragseienskappe by jou ouers kan oorerf.

  Ek sien agter God se ‘besoek’ aan die derder en vierde geslag baie van Sy verbondstaal met Sy volk wat aan Hom as Heer en Meester behoort.

 • Avatar

  christa marais

  |

  Baie dankie vir al jou moeite en dat jy altyd “tyd” het

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Michelle, dit hang af van wat julle plan met die Bybel is. Julle sou doodgewoon die NT kon deurlees. Daarna die OT. Of julle sou kon afwissel. Een NT boek. Dan ‘n OT boek. Dan ‘n Psalmboek (daar is vyf). Dan weer ‘n NT boek. En so kan julle aangaan. Iets wat my op die oomblik interesseer is om Paulus se dertien briewe in volgorde deur te lees. Miskien maak ek ‘n post om mense daarmee te help … Vir al bogenoemde maniere is die skakels na die onderskeie Bybelboeke by http://bybelskool.com/alfabetiese-lys-van-bybelboeke-by-bybelskool-com/ beskikbaar. Onthou net dat die datums wat soms daarin aangegee word, verouder is. Lees dit net in volgorde soos dit aangegee is en ignoreer die datums en ander verouderde instruksies.

 • Avatar

  Michelle

  |

  More Chris, Ek wil dit ook graag weet. Ek sal dan ook nou met die evangelie van Johannes begin, maar sal jy ons asseblief laat weet met watter boek moet ons volg.

 • Avatar

  anoesjka kouter

  |

  As ek in tale prt klink dit vir my soos bantoe taal

 • Avatar

  anoesjka kouter

  |

  Ek prt in tale ma dan vra ek myself kom dit van die here af

 • Avatar

  anoesjka kouter

  |

  Ek praat baie in tale wane ek bid betykeer wonder ek wat ek se en is dit ek wat prt

%d bloggers like this: